tisdag 24 november 2009

Brev till Sveriges nya EU-kommissionär

Sverige ska få en ny EU-kommissionär. Folkpartisten Cecilia Malmström ska ta över när Margot Wallström slutar.
Cecilia har engagerat sig starkt för Västsaharas rätt till självständighet. Det fick en rad organisationer att skriva ett brev till henne när hon blev nominerad till kommissionär.
Så här lyder brevet:

Bästa Cecilia Malmström,

Stort grattis till nomineringen som ny EU-kommissionär! Vi som skriver detta brev är alla organisationer som på olika vis arbetar med Västsahara. Det gläder oss att du, som visat stort engagemang och varit drivande i frågan, utsetts som kandidat till denna post.

Som du säkert känner till har MR-situationen i det ockuperade Västsahara drastiskt försämrats under hösten. Vi är djupt oroade över denna utveckling. Ett exempel på detta är gripandet av sju västsahariska MR-försvarare i
Casablanca den 8 oktober. En av de gripna - Brahim Dahane - skulle i måndags ha tagit emot Per Angerpriset ur kulturministerns hand men sitter istället fängslad i Rabé, Marocko, i väntan på en militär rättegång och med dödsstraff som möjlig dom.

EU har tydliga och bra riktlinjer för skydd av MR-försvarare. I dessa tydliggörs vikten av MR-försvararnas arbete och unionens ansvar för att verka för deras säkerhet. Detta arbete måste inkludera de västsahariska människorättsaktivisterna som är oerhört utsatta.

Vi hoppas och tror att du kommer att kunna använda din post i kommissionen till att klargöra att en förnyelse av EU:s fiskeavtal med Marocko skulle strida mot folkrätten i den del detta avtal skulle avse västsahariska vatten. Lissabonfördraget betonar på ett tydligare sätt än tidigare fördrag vikten av respekt för de mänskliga rättigheterna. Men i praktiken finns stora brister i EU:s agerande, som till exempel i fiskeriavtalet med Marocko liksom avseende bristande engagemang för och uppföljning av västsahariska MR-försvarares situation.

Vi önskar dig lycka till med ditt nya uppdrag och hoppas på en fortsatt god dialog angående Västsahara!

Med vänliga hälsningar,

Kristna Fredsrörelsen

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Emmaus Stockholm

Olof Palmes Internationella Center

Föreningen Västsahara

Västsaharaaktionen

Nätverket för ett fritt Västsahara

Inga kommentarer: