söndag 8 juli 2007

Nu ar vi framme i de vastsahariska flyktinglagrerna

Natten till den 7 juli landade vi pa flygplatsen i Tindouf efter en mycket turbulent flygresa. Det forsta som slog emot oss var den sahariska hettan. Resan ut till flyktinglagret gick bra och vi befinner oss nu i lagret som heter den 27 februari. Vi bor hos tva olika familjer och vi har blivit mycket val omhandertagna.

Om dagarna nar temperaturen upp till 45 grader och det kan liknas vid att sitta i en het bastu. Pa formiddagarna och kvallarna ar vi ute pa uppdrag medan vi tillbringar de varmaste timmarna inomhus. An sa lange ar alla friska och vi hoppas att det haller sig sa hela resan ut. Vi ar som en del av familjerna. Trots att varmen ibland kanns olidlig sa gor var fantastiska sammanhallning det mycket lattare.

De tva senaste dagarna i lagret har vi fatt en forsta rundvisning i vart lager dar vi bland annat har fatt se hur sjukhuset ar uppbyggt och under vilka knappa forhallanden de tvingas arbeta. Vi har aven fatt besoka kvinnokooperativet, dar kvinnorna tillverkar olika sorters hantverk sasom smycken och mattor.

Idag har vi hallt var forsta workshop med Polisarios ungdomsforbund Ujsario, dar temat for dagen var ledarskap. Det gick jattebra och vi ar sakra pa att resten av vara gemensamma aktiviter kommer att bli minst lika bra. De kommande dagarna har vi manga aktiviter inplanerade, fortsattning foljer.....

Framme i lagren. Matrasoner och talt.

Nagra av deltagarna pa en workshop.

Ujsarios berattar om sitt ledarskapsarbete under en workshop

Inga kommentarer: