söndag 15 juli 2007

Oro for framtiden

Under dagarna som gatt har vi bland annat haft ytterliggare en workshop, denna gang tillsammans med kvinnocentret i Smara. Vi markte en tydlig skillnad mellan workshops som enbart bestar av kvinnor, till skillnad fran nar det ar bade kvinnor och man. Diskussionerna blev djupa och mer ingaende om kvinnornas med och motgangar. Det ar hoppet om en sjalvstandigt Vastsahara som far dem att kampa vidare, men vi forstod ocksa pa kvinnorna att det fanns en underliggande oro for att vagen till sjalvstandighet kan bli en kamp om liv eller dod.

Ett mote som blev valdigt kanslosamt for flera av oss var nar vi besokte boendet for krigs och minskadade. De flesta av de boende var man, och manga hade bott pa dar i over tio ar. Deras berattelser skildrade allt fran tortyr tillsammans med langre fangenskap i Marockanska fangelser och minskador fran det ockuperade omradet. Det ar sorgligt att konstatera att Marocko an idag begar overgrepp mot den Vastsahariska befolkningen som bor i de ockuperade omradena, och att omvarlden ger sitt passiva stod.

En av vara framsta uppgifter nar vi kommer hem till Sverige ar att arbeta for att det internationella samfundet ska stodja Vastsahriernas kamp for sjalvstandighet. Vi tror att okade patryckningar fran omvarlden kommer oka chanserna for en fredlig losning pa denna 30-ariga konflikt.

Pa besok i flyktinglagret i Aaiun. Har finns
en av valdigt fa vattenresevoarer


Overallt finner man containrar som kommit fran olika hjalporganisationer

Workshop med vastsahriska ungdomar


Inga kommentarer: