torsdag 12 juli 2007

Vilket land, vilken kamp!

De vastsahriska kvinnorna har en stark stallning i flyktinglagren

Roda korset finns pa plats for att hjalpa till

For varje dag som gar far vi en djupare inblick i vastsahariernas liv och deras kamp for sjalvstandighet. Varje dag i lagren ar full med nya upplevelser for oss. En av de sakerna som redan nu har overraskat oss mest ar den starka stallning som kvinnorna har. Manga av kvinnorna aker till olika delar av varlden for att utbilda sig, till exempel till Kuba, Spanien, Libyen och runt om i Algeriet. De flesta som utbildar sig flyttar sedan tillbaka till flyktinglagren for att lara ut och anvanda sig av sina kunskaper.

Vi slutar aldrig att imponeras av den sprakliga bredden. Har talas franska, spanska, arabiska, engelska och lite tyska. Kvinnorna deltar i princip i alla samhallsomraden, och levnadsvillkoren ar generellt sett jamlika, men de stereotypiska varderingarna om vad som anses traditionellt manligt och kvinnigt ar fortfarande en del av kulturen, i manga avseenden likt Sverige. Det kvittar vilka manniskor vi an moter sa gar det aldrig att ta miste pa deras brinnande engagemang for ett sjalvstandigt Vastsahara.


Det blir manga och langa bilfarder i oknen

Vi har i dagarna bl.a. besokt militarmuseet, organisationen for vastsaharier som forsvunnit under ockupationen, talat med ungdomsministern och ungdomar pa ett nybyggt ungdomscenter. Den marockanska regimen visar ingen nad mot mot de vastsaharier som bor i den ockuperade delen av Vastsahara. Demonstranter torteras och rovas bort, marockanska poliser valdtar kvinnor och barn i deras egna hem, allt for att fa vastsaharierna att ge upp sin kamp, vilket marockanerna aldrig kommer att lyckas med. Ordforanden for organisationen for de forsvunna uttryckte det sa har:

"Vi har inte plagats har i 30 ar for att ge vara barn nagot samre an demokrati"

Igar traffade vi Vastsaharas president Mohammed Abbelaziz och en av chefsforhandlarna for Polisario. I likhet med den ovriga vastsahariska befolkningen fick vi aven har ett varmt valkomnande och ett bra samtal om det aktuella laget och vart framtida samarbete.

Igar och idag vi fick aven mojligheten att besoka den nationella tidningsredaktionen, radion samt TV-kanalen. TV-huset har sen mars 2007 flyttat in helt nybyggda lokaler och har nu tillgang okej utrustning och flera lokaler. De senaste tva aren har de provsant nyheter via internet, men hoppas inom de narmaste veckorna sanda via satellit, for att na ut till hela varlden. Pa radiostationen fick Magnus mojlighet att tala a delegationens vagnar via radion till det vastsahariska folket.

Avslutningsvis nagra ord om det vastsahariska folket. I ett avseende lever de i ett samhalle som andra stater bara skulle kunna dromma om. Solidariteten mellan manniskorna har ar av ett sallan skadat slag. Har lyser kriminaliteten med sin franvaro, vilket aterspeglar sig i det 100-tal poliser som finns pa en befolkning pa upp till 160.000 manniskor. Alla ar valkomna till varandra, har star dorren alltid oppen.


Efter en lang dag med workshops tillsammans med vastsahariska ungdomar avrundades dagen med en fotbollsmatch
mellan Polisario och SSU


Vastsahriska barn i flyktinglagret Aaiun

Pa besok hos Vastsaharas president Mohamed Abdelaziz

Att tillgangen pa vatten ar livsavgorande i oknen ar alla
smartsamt medvetna om. Stora som sma.

Marocko har spridit ut miljontals minor i oknen.
Dessa delar idag Vastsahara i tva delar.

Inga kommentarer: